Інтерв’ю Першого віце-прем’єр-міністра України Валерія Хорошковського газеті «Урядовий кур’єр» від 24 жовтня 2012 року

В.І. Хорошковський: електронне урядування – пріоритетний напрямок розвитку

Складні і суперечливі процеси в економіці, політиці та національній свідомості відбуваються в Україні вже тривалий час. Важливою передумовою успішного подолання кризових явищ, досягнення економічного та культурного процвітання, зміцнення співпраці між державою, діловими колами і широким громадянським загалом є становлення громадянського суспільства. Нам украй потрібна демократична консолідація європейського гатунку, яка має на меті формування толерантності, поваги до прав людини, вміння долати стереотипи і знаходити компроміси. Своє бачення цих процесів у відповідях на запитання «Урядового кур’єра» виклав Перший віце-прем’єр-міністр Валерій Хорошковський.

Як відомо, головне призначення Уряду — стимулювати суспільний розвиток. Чи реалізує вітчизняна виконавча влада це завдання? Що, на вашу думку, істотно прискорить цей процес у нашій державі?

Рух вперед та зміни на краще – головний закон життя, який стосується і людини, і суспільства і всієї країни. За останні двадцять років Україна змінилась кардинально. Але поки що це проміжний результат на шляху до європейської та демократичної держави.

Суспільний розвиток в Україні має два підґрунтя. Україна обрала курс на європейську інтеграцію. В першу чергу, це вибір стандартів життя і цінностей. Ми працюємо над великим обсягом завдань з метою наближення до європейських норм. Це стосується адаптації законодавства, здійснення реформ в енергетичному, соціальному та економічному секторах, покращення інвестиційного клімату, відкритості органів державної влади тощо. Уряд працює за кожним з цих напрямків. Це системна і цілеспрямована робота, яка обов’язково дасть результат.

З іншого ж боку, люди самі ініціюють зміни в державі, зокрема, через виборче право. Переконаний, що парламентські вибори, які відбудуться в Україні незабаром, будуть чесними та демократичними, і дадуть поштовх для нового етапу трансформацій в Україні.

Що Ви вкладаєте в європейське поняття «держава для громадян, а не для чиновників». Як побороти внутрішній спротив чиновництва до реформ? Чим мотивувати прихід на державну службу талановитої молоді, людей з незаплямованими мундирами ?

Україна рівняється на європейські норми і стандарти, в тому числі, і в питаннях державного управління. Адміністративна реформа, яку ми здійснили, зменшила кількість державного апарату, але функції органів державного управління фактично залишилися ті ж. Тому Уряд продовжить роботу у цьому напрямку. Людина повинна почувати себе захищено і впевнено. Завдання держави – дати громадянину це відчуття.

Що стосується необхідності залучення молоді до державного управління, це правильний підхід. Молоді спеціалісти мають нове, не заштамповане, мислення. Інша справа, що застосування нових ідей не повинно означати відмову від попереднього досвіду, інакше ми можемо повторити помилки, які вже колись зробили.

Електронне урядування — візитка будь-якої європейської держави. Чому відстаємо ми?

Електронне урядування – організація якісно нових форм спілкування громадян і влади шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів. Це – можливості отримання адміністративних послуг в електронній формі, звернення до посадових осіб через Інтернет у будь-який час.

При цьому мова фактично йде про перехід до нового типу держави, а не про зміну наявної моделі державного управління шляхом інформатизації.

Впровадження електронного урядування – це не просто перехід від паперового документообігу до електронного, а насамперед, зміна організації роботи урядових структур.

Безперечно, сьогодні в Україні здійснюються реальні заходи щодо формування правових, науково-технічних, технологічних умов для впровадження електронного урядування.

Разом з тим, Україна дещо відстає від провідних країн світу в цьому процесі. Перш за все, це пов’язано із відсутністю єдиної інфраструктури між органами державної влади, за допомогою якої здійснювався б ефективний інформаційний обмін, відсутністю єдиного підходу до застосування інструментів і механізмів організації та координації діяльності державних органів у сфері інформатизації; низьким рівнем обізнаності державних службовців, представників місцевого самоврядування та громадян щодо суті та переваг електронного урядування.

Але уряд визначив цей напрямок розвитку як пріоритетний. Це означає, що крок за кроком ми будемо робити необхідні зміни для того, щоб змінити філософію відносин між громадянином і владою.

Корупція в державному управління — найбільший подразник суспільства. Чи вплине перехід на систему електронного урядування на зменшення корупції?

Корупція – це своєрідна іржа, яка проникла в усі органи державної влади. Тому боротьба із нею повинна бути системною.

Перехід до електронного урядування означає отримання громадянином послуг електронним шляхом. Чиновник вже не буде зв’язуючою ланкою між громадянином і органом державної влади, тобто людині просто нікому і ні за що буде давати хабар.

Система електронного урядування не тільки сприятиме здійсненню внутрішніх трансформацій всередині країни, а й стане дієвим механізмом у боротьбі з корупцією.

Коли в нас може з’явитися єдиний реєстр державних послуг, тобто Україна долучиться до єдиного європейського адміністративного простору?

В умовах розвитку електронного урядування головне завдання держави – це забезпечення надання громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності адміністративних послуг в електронній формі.

Створення та ведення переліку адміністративних послуг – це значний крок держави на шляху до удосконалення процедури надання таких послуг. На сьогодні це – єдиний державний довідник, де знаходиться інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги, розмір плати за її надання (у разі надання послуги на платній основі), результат її надання, нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга, визначаються порядок, умови і розмір плати за її надання, стандарт послуги.

Але такий перелік не відповідає визначенню реєстру як бази даних і не сприяє наданню органами державної влади адміністративних послуг в електронній формі. Мінекономрозвитку необхідно вжити заходів з метою створення повнофункціональної бази даних, яка була б зрозумілою для громадян.