Олена Тищенко: «Особисто для мене ініціатива – це можливість на правах громадянки України брати участь у процесах державного управління!»

1.Що для вас означає ініціатива «Відкритий Уряд»?

Ініціатива «Відкритий уряд» – це сміливий крок України до визнання у міжнародній спільноті. Адже підписання даної ініціативи прискорить запровадження необхідних реформ та відповідно перетво-рить Уряд на доступний та підзвітний громадськості, як і має бути у розвинутих країнах. Особисто для мене ініціатива – це можливість на правах громадянки України брати участь у процесах дер-жавного управління, слідкувати за виконанням взятих на себе державою зобов’язань. Працюючи наразі над дисертацією, де я досліджую єдиний інформаційний простір у державному управлінні, розумію, що тільки запровадження електронного урядування дозволить зробити державну діяль-ність більш прозорою та ефективною. І дана ініціатива саме цьому покликана сприяти.

2.Чому ви підтримуєте Громадське Партнерство «Відкритий Уряд»?

Як представник молодіжної громадської організації, я підтримую Громадське Партнерство, аби держава виконала взяті на себе зобов’язань щодо розбудови інформаційного суспільства.

3.Що варто зробити, аби ініціатива «Відкритий Уряд» була успішно впроваджена в Україні?

Думаю, це залежить значною мірою від розуміння важливості ініціативи інститутами громадянського суспільства, а також від відкритої співпраці з ними з боку державних органів влади. Тому для успішного впровадження ініціативи необхідно сприяти розповсюдженню інформації про неї та залучати велику кількість представників громадськості для участі у діяльності Громадського Партнерства, проводити обговорення з органами державного управління.